Et godt inneklima gir bedre helse og vil derfor være noe alle har godt av. Godt inneklima kan du oppnå ved å investere i en varmepumpe.

Alle har vel opplevd å være i et rom eller hus der luften føles tykk, der det er mye støv eller røyk. Dette er ikke godt for helsen, og det er heller ikke særlig behagelig å oppbevare seg i et slikt rom over tid. Flere merker det gjennom hodepine, tørre og irriterte slimhinner i nesten og kløende øyne. Å være i et slikt rom eller på besøk over kortere tid går, men å bo sånn er ikke godt for verken kropp eller sjel.

Velg varmepumpe

For å bedre inneklimaet kan du skaffe deg en varmepumpe. Andre tiltak er selvsagt også å tørke støv jevnlig, ikke røyke og lignende, men det å installere en varmepumpe er et av de bedre alternativene ettersom du også får en god varmekilde. Du må selvfølgelig enda gjøre den ukentlige vaskingen, men det er flere partikler som svever i luften som kan være vanskelig å få filtrert bort uten en varmepumpe. Ved å velge en varmepumpe slipper du også en del partikler som oljekaminer, pelletskaminer og vedovner gir utslipp av. Disse partiklene kan føre til forverring av luftveislidelser slik som astma, eller forverre allergier mot støv. Med en varmepumpe som oppvarmingskilde slipper du altså utslipp av mange partikler og får et godt inneklima ved at varmepumpen filtrer og samler opp de partiklene som er.

Lønnsomt med varmepumpe

Anskaffelse av varmepumpe kan virke som en stor kostnad, men dette bør ses på som en investering ettersom du i lengden vil spare inn på strømutgifter. Du vil raskt kunne spare opptil 40% av utgiftene til oppvarming, i tillegg til at du kan få Enova stønad for investeringen for visse typer varmepumper.

Varmepumper finnes i en rekke prisklasser alt ettersom funksjon og hvilken variant varmepumpe det er snakk om. En luft til vann varmepumpe vil koste 80 000 til 140 000kr, mens en luft til luft varmepumpe er mye rimeligere og ligger på 13 000 kr til 20 000 kr. En varmepumpe vil ha en holdbarhet på 10 til 20 år, og holder lenger jo bedre du er på vedlikehold.